Trainingen

Basistraining crisisbeheersing voor crisisteams

Bewust worden van basisvaardigheden tijdens crisissituaties Doel De training heeft tot doel: 1) overzicht en inzicht te ontwikkelen in de eigen crisisorganisatie; 2) teamsamenwerking tijdens crisissituaties te stimuleren en te enthousiasmeren. Beschrijving De training...

Ondersteuners Crisisteams

Inhoud Tijdens deze training wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten, praktische opdrachten en de NuBNO infographic. Het NuBNO veiligheidsbalans model loopt als een groene draad door het programma. Hiermee wordt een nulmeting gemaakt en tijdens de dag worden je...