Trainen

Diverse afdelingen houden zich bezig met veiligheidsonderwerpen. In hoeverre is dit bij jullie ook zo? Hoe kun je komen tot een optimale aanpak, maak je mensen enthousiast en creëer je in één overzicht de veiligheidsaspecten, rollen en verantwoordelijkheden van iedereen?

Van alarm tot hulpverlener

NuBNO biedt een groot scala aan trainingen aan die zich richten op de verschillende organisatorische aspecten die tijdens een acute situatie voor komen. Bij de cursussen wordt vooral gefocust op de volgende punten:

  • Wie, doet wat en wanneer? (melding en alarmering);
  • Wie is waar verantwoordelijk voor? (leiding en coördinatie);
  • Hoe vindt de alarmering en opschaling binnen de organisatie plaats? (op- en afschaling);
  • Wie informeer ik over wat? (informatieoverdracht).

 

Trainen, altijd in beweging! 

Wat bij onze trainingen centraal staat, is dat er op een interactieve wijze een inzicht wordt gegeven in het eigen proces en het gewenste proces van de organisatie. Tijdens de trainingen zal er vaak gewerkt worden met voorbeelden en is er ruimte om met collega’s te brainstormen over verschillende vragen of scenario’s.

De trainingen van NuBNO zijn nuttig voor alle medewerkers. Er zijn een aantal soorten cursussen die speciaal zijn ontwikkelt voor de volgende medewerkers: de leden van het crisisteam, het operationeel team, preventiemedewerkers, de BHV-organisatie en de ontruimers.

 

Overige diensten

Advies

In Beeld