Training zorgcontinuïteit

Training zorgcontinuïteit

Meer informatie Als een crisis zich voordoet, komen er meestal meerdere complicaties bij die ervoor zorgen dat je je als organisatie niet alleen op één onderwerp kan richten. De zorgcontinuïteit waarborgen is vaak afhankelijk van meerdere aspecten en de mate van...
Training zorgcontinuïteit

Basiskennis crisisbeheersing

Meer informatie Bewust worden van basisvaardigheden tijdens crisissituaties. Doel De e-learning heeft tot doel: inzicht te ontwikkelen in de eigen crisisorganisatie; rollen en verantwoordelijkheden herkennen; deelnemers vertrouwd te maken met de begrippen...
Training zorgcontinuïteit

Online intervisie training crisisbeheersing

Meer informatie Het lijkt misschien makkelijk om op afstand een crisisvergadering te voeren, maar het tegendeel is waar. Er komt veel bij kijken om een gedegen crisisoverleg te voeren. Een strakke regievoering met een duidelijke structuur vergt enige uitleg. Hoe doe...
Training zorgcontinuïteit

Basis crisisbeheersingstraining

Meer informatie Bewust worden van basisvaardigheden tijdens crisissituaties. Doel De training heeft tot doel: inzicht te ontwikkelen in de eigen crisisorganisatie; rollen en verantwoordelijkheden herkennen; deelnemers vertrouwd te maken met de begrippen...
Training zorgcontinuïteit

Verdiepingstraining crisisbeheersing

Meer informatie Bewust worden verschillende crisissituaties die zich kunnen voordoen (zorgcontinuiiteitsdisbalansen). Doel De training heeft tot doel: het door ontwikkelen van inzicht in de eigen crisisorganisatie; rollen en verantwoordelijkheden herkennen; deelnemers...