Training zorgcontinuïteit

Training zorgcontinuïteit

Meer informatie Als een crisis zich voordoet, komen er meestal meerdere complicaties bij die ervoor zorgen dat je je als organisatie niet alleen op één onderwerp kan richten. De zorgcontinuïteit waarborgen is vaak afhankelijk van meerdere aspecten en de mate van...
Training zorgcontinuïteit

Basistraining crisisbeheersing

Meer informatie Bewust worden van basisvaardigheden tijdens crisissituaties. Doel De training heeft tot doel: Bewust worden van de verschillende crisissituaties die zich kunnen voordoen (zorgcontinuïteitsdisbalansen). Inzicht ontwikkelen in de eigen crisisorganisatie;...
Training zorgcontinuïteit

Online intervisie meeting

Meer informatie “terugblik en hoe nu verder met de 1,5 meter samenleving” Met ervaringsdeskundige in gesprek over de situatie die is ontstaan en hoe nu verder op te pakken. Ervaringen delen en kennis op doen. Een ondersteunende meeting waarbij iedereen wordt betrokken...